1. 6. 2013

Tábořiště nebo spací louka?

Filed under: Nezařazené — admin @ 1:27

Jaký je v tom v podstatě rozdíl z pohledu vodáka hledajícího místo k uložení ? Žádný, jen vodák hledá tábořiště a to zejména v místech, kde i na historických vodáckých mapách bylo označeno. Nezajímá ho většinou změna legislativy, ale zda v dosahu svého stanu nalezne poblíž něco slušného k snědku a napití a ani trochu hygieny občas není na škodu.

Změna stavebního zákona před několika lety s sebou přinesla řadu změn a novinek mezi nimi i to,že  tábořiště nelze mít v záplavové oblasti, tj. u vody a je nutné pro jeho povolení absolvovat územní řízení pomalu jako pro stavbu nového “Temelína”.

Právě v této době končilo povolení našeho tábořiště , začalo se řešit i zmiňované nové územní rozhodnutí a současně přišla inspirace ze Šumavy, kde místo tábořišť začali otevírat spací louky a palouky  v legislativní rovině i pro nás zvládnutelné  tj. jako vlastníci pozemku u řeky dovolíme krátkodobé přenocování jak svým členům, tak i dalším pocestným , kteří jsou ochotni dodržovat pravidla našeho souhlasu.