5. 6. 2009

zorbing – zábava nebo hazard ?

Filed under: Nezařazené,Zorbing — admin @ 0:40

Společné prohlášení ke smrtelnému úrazu při zorbingu

Každý den v naší republice dojde k dopravním nehodám. Někdy dokonce na místech , kde by to nikdo nečekal a z důvodů, které si rozumně uvažující člověk nedokáže představit ani v nejbujnější fantazii. Někdy mají účastníci nehod štěstí, jindy se dozvíme ve zprávách, že ve statistice přibyl další mrtvý. Jednou pro to, že jel autem se špatným  technickým stavem, jindy pod vlivem alkoholu a nebo ani za nic nemohl a závada byla na vozovce po které jel, nebo nehodu způsobil jiný řidič, který nedodržel pravidla.

Zorbing – jízda ze svahu v dvouplášťové nafukovací kouli s upoutanou posádkou uvnitř láká mnoho lidí bez rozdílu věku k tomu, aby si vyzkoušeli co to vlastně je. Pro někoho je zorbing vrcholem adrenalinového zážitku, jiní to považují za hloupost.Stejně jako velorexem nebudeme jezdit závody F1 a formule nebude jezdit na dráze tereňáků, je třeba si uvědomit, že i u zorbingu je třeba správná koule na správnou dráhu a jako u aut správný řidič ke správnému vozidlu i zde správná obsluha a dráha je předpokladem bezpečného dojezdu.

Zážitky takzvaně na klíč jsou obchodním fenoménem posledních let zejména u agentur s nejrůznějšími dárky. Snaha získat nebo udržet si zákazníka v řadě případů dokáže splnit téměř nemožné. Zejména televizní reklama a filmové triky dokáží v zájemcích o zorbing vzbudit iluzi, že sjet se dá téměř vše a v pohodě. Ano, dá, ve filmu a v počítači. Reálný svět je malilinko jiný. Je v podstatě jedno, zda se na zorbing použije takzvaně originální koule z Nového Zélandu nebo koule od výrobců z celého světa, zda má koule certifikáty z nerůznějších zkušeben nebo si ji uděláte doma po večerech. Důležitější je, když kouli chcete použít, zda máte vhodný terén a kouli správně dimenzovanou pro váhu posádky a dráhy. A hlavně když do koule pouštíte i jiné nadšence tohoto někdy adrenalinového zážitku, zda máte dost obyčejného selského rozumu k posouzení, zda trasa jízdy je bezpečná a zda také konec jízdy bude na plánovaném místě. Jinak se chová v terénu koule prázdná, jinak se zátěží. Snaha vyhovět zákazníkovi někdy může vést až  k nezodpovědnosti. Spoléhat u zorbingu na náhodu a štěstí, věřit že když jízdu v kouli absolvovali bez problémů tisíce lidí po celém světě, se vlastně nic stát nemůže, je zejména na místech nevyzkoušených hazard, hazard mající na svědomí opravdu nezapomenutelný zážitek pro celý kolektiv jak účastníků, tak pořadatelů, hazard mající na svědomí prvenství ve statistice smrtelných úrazů.

Přes to, že se plzeňské sportovní kluby snaží být ve svých činnostech první, v tomto případě jsme rádi že nás prvenství minulo a vzhledem k bezpečnému dojezdu na drahách používaných plzeňskými kluby a zodpovědným přístupem instruktorů realizujících naše akce věříme , že si zachováme další sezonu bez jakýchkoli úrazů.

 

 


Zobrazit místo zorbovací dráhy klubu na větší mapě