5. 6. 2018

Úspěch včelařů

Filed under: Nezařazené — admin @ 21:58

Festival Regionálních potravin Plzeňského kraje
dne 25. 5. 2018

Festival byl pořádán u příležitosti vyhlášení nejlepších Regionálních potravin Plzeňského kraje pro rok 2018 a dále v projektu „Podpora Regionálních potravin Plzeňského kraje“ bylo zvláštní cenou oceněno 7 výrobků mezi nimi

 

 

 

1. 6. 2013

Tábořiště nebo spací louka?

Filed under: Nezařazené — admin @ 1:27

Jaký je v tom v podstatě rozdíl z pohledu vodáka hledajícího místo k uložení ? Žádný, jen vodák hledá tábořiště a to zejména v místech, kde i na historických vodáckých mapách bylo označeno. Nezajímá ho většinou změna legislativy, ale zda v dosahu svého stanu nalezne poblíž něco slušného k snědku a napití a ani trochu hygieny občas není na škodu.

Změna stavebního zákona před několika lety s sebou přinesla řadu změn a novinek mezi nimi i to,že  tábořiště nelze mít v záplavové oblasti, tj. u vody a je nutné pro jeho povolení absolvovat územní řízení pomalu jako pro stavbu nového “Temelína”.

Právě v této době končilo povolení našeho tábořiště , začalo se řešit i zmiňované nové územní rozhodnutí a současně přišla inspirace ze Šumavy, kde místo tábořišť začali otevírat spací louky a palouky  v legislativní rovině i pro nás zvládnutelné  tj. jako vlastníci pozemku u řeky dovolíme krátkodobé přenocování jak svým členům, tak i dalším pocestným , kteří jsou ochotni dodržovat pravidla našeho souhlasu.

4. 10. 2012

Zlatá horečka na Berounce

Filed under: Nezařazené — admin @ 1:01
hon_za_zlatem_logo

hon_za_zlatem_logo

5. 6. 2009

zorbing – zábava nebo hazard ?

Filed under: Nezařazené,Zorbing — admin @ 0:40

Společné prohlášení ke smrtelnému úrazu při zorbingu

Každý den v naší republice dojde k dopravním nehodám. Někdy dokonce na místech , kde by to nikdo nečekal a z důvodů, které si rozumně uvažující člověk nedokáže představit ani v nejbujnější fantazii. Někdy mají účastníci nehod štěstí, jindy se dozvíme ve zprávách, že ve statistice přibyl další mrtvý. Jednou pro to, že jel autem se špatným  technickým stavem, jindy pod vlivem alkoholu a nebo ani za nic nemohl a závada byla na vozovce po které jel, nebo nehodu způsobil jiný řidič, který nedodržel pravidla.

Zorbing – jízda ze svahu v dvouplášťové nafukovací kouli s upoutanou posádkou uvnitř láká mnoho lidí bez rozdílu věku k tomu, aby si vyzkoušeli co to vlastně je. Pro někoho je zorbing vrcholem adrenalinového zážitku, jiní to považují za hloupost.Stejně jako velorexem nebudeme jezdit závody F1 a formule nebude jezdit na dráze tereňáků, je třeba si uvědomit, že i u zorbingu je třeba správná koule na správnou dráhu a jako u aut správný řidič ke správnému vozidlu i zde správná obsluha a dráha je předpokladem bezpečného dojezdu.

Zážitky takzvaně na klíč jsou obchodním fenoménem posledních let zejména u agentur s nejrůznějšími dárky. Snaha získat nebo udržet si zákazníka v řadě případů dokáže splnit téměř nemožné. Zejména televizní reklama a filmové triky dokáží v zájemcích o zorbing vzbudit iluzi, že sjet se dá téměř vše a v pohodě. Ano, dá, ve filmu a v počítači. Reálný svět je malilinko jiný. Je v podstatě jedno, zda se na zorbing použije takzvaně originální koule z Nového Zélandu nebo koule od výrobců z celého světa, zda má koule certifikáty z nerůznějších zkušeben nebo si ji uděláte doma po večerech. Důležitější je, když kouli chcete použít, zda máte vhodný terén a kouli správně dimenzovanou pro váhu posádky a dráhy. A hlavně když do koule pouštíte i jiné nadšence tohoto někdy adrenalinového zážitku, zda máte dost obyčejného selského rozumu k posouzení, zda trasa jízdy je bezpečná a zda také konec jízdy bude na plánovaném místě. Jinak se chová v terénu koule prázdná, jinak se zátěží. Snaha vyhovět zákazníkovi někdy může vést až  k nezodpovědnosti. Spoléhat u zorbingu na náhodu a štěstí, věřit že když jízdu v kouli absolvovali bez problémů tisíce lidí po celém světě, se vlastně nic stát nemůže, je zejména na místech nevyzkoušených hazard, hazard mající na svědomí opravdu nezapomenutelný zážitek pro celý kolektiv jak účastníků, tak pořadatelů, hazard mající na svědomí prvenství ve statistice smrtelných úrazů.

Přes to, že se plzeňské sportovní kluby snaží být ve svých činnostech první, v tomto případě jsme rádi že nás prvenství minulo a vzhledem k bezpečnému dojezdu na drahách používaných plzeňskými kluby a zodpovědným přístupem instruktorů realizujících naše akce věříme , že si zachováme další sezonu bez jakýchkoli úrazů.

 

 


Zobrazit místo zorbovací dráhy klubu na větší mapě